0902993899
 

Thư viện

  • 01

    Hình ảnh

  • 02

    Video

  • 03

    Download

Hình ảnh

PHÚC AN CITY: ĐIỂM XUẤT PHÁT CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN THIỆN NGUYỆN "NỐI LIỀN BỜ VUI"

PHÚC AN CITY: ĐIỂM XUẤT PHÁT CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN THIỆN NGUYỆN "NỐI LIỀN BỜ VUI"

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 10-04-2019

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 10-04-2019

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 21-12-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 21-12-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 20-11-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 20-11-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-10-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-10-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 05-09-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 05-09-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-08-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-08-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-07-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-07-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-06-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 18-06-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 16-05-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 16-05-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 11-04-2018

Hình ảnh thực tế dự án cập nhật ngày 11-04-2018

HÌNH ẢNH THỰC TẾ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 18-07-2018

HÌNH ẢNH THỰC TẾ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 18-07-2018

LỄ KÝ KẾT & KHỞI CÔNG VIỆN ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ PHÚC AN

LỄ KÝ KẾT & KHỞI CÔNG VIỆN ĐIỀU DƯỠNG QUỐC TẾ PHÚC AN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 16-05-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 16-05-2018

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH "TUẦN LỄ XANH - ĐỒNG HÀNH NGƯỜI LAO ĐỘNG"

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH "TUẦN LỄ XANH - ĐỒNG HÀNH NGƯỜI LAO ĐỘNG"

HỆ THỐNG TIỆN ÍCH KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN CITY

HỆ THỐNG TIỆN ÍCH KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN CITY

KHAI TRƯƠNG HỒ BƠI PHÚC AN (07-03-2018)

KHAI TRƯƠNG HỒ BƠI PHÚC AN (07-03-2018)

HỘI HOA XUÂN MẬU TUẤT (2018) TẠI PHÚC AN

HỘI HOA XUÂN MẬU TUẤT (2018) TẠI PHÚC AN

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 22-12-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 22-12-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 31-08-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 31-08-2017

Phối cảnh 3D

Phối cảnh 3D

Căn hộ mẫu

Căn hộ mẫu

Hình ảnh nhà mẫu

Hình ảnh nhà mẫu

Video

LỄ XUẤT PHÁT CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN THIỆN NGUYỆN 2030 "NỐI LIỀN BỜ VUI"

LỄ XUẤT PHÁT CHƯƠNG TRÌNH CARAVAN THIỆN NGUYỆN 2030 "NỐI LIỀN BỜ VUI"

Tiến độ dự án cập nhật ngày 10-04-2019

Tiến độ dự án cập nhật ngày 10-04-2019

Tiến độ dự án cập nhật ngày 31-01-2019

Tiến độ dự án cập nhật ngày 31-01-2019

Tiến độ dự án cập nhật ngày 21-12-2018

Tiến độ dự án cập nhật ngày 21-12-2018

Tiến độ dự án cập nhật ngày 20-11-2018

Tiến độ dự án cập nhật ngày 20-11-2018

Tiến độ dự án cập nhật ngày 18-10-18

Tiến độ dự án cập nhật ngày 18-10-18

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 19-09-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 19-09-2018

Tiến độ dự án cập nhật ngày 18-08-2018

Tiến độ dự án cập nhật ngày 18-08-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 18-07-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 18-07-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚC AN CITY CẬP NHẬT NGÀY 18-06-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚC AN CITY CẬP NHẬT NGÀY 18-06-2018

Lễ ký hợp đồng & khởi công Viện điều dưỡng Quốc tế Phúc An

Lễ ký hợp đồng & khởi công Viện điều dưỡng Quốc tế Phúc An

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 16-05-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 16-05-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 11-04-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CẬP NHẬT NGÀY 11-04-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 06-03-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 06-03-2018

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚC AN CITY SAU GẦN 1 NĂM XÂY DỰNG

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PHÚC AN CITY SAU GẦN 1 NĂM XÂY DỰNG

CLUBHOUSE KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN CITY

CLUBHOUSE KHU ĐÔ THỊ PHÚC AN CITY

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 22-12-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 22-12-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 05-12-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 05-12-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 09-11-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 09-11-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 31-08-2017

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NGÀY 31-08-2017

Download

Brochure

Brochure

0902993899